กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงสร้างองค์กร
 

นายสุทัศน์  อรัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นายประกอบ เมทา
 
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
 
น.ส.วรนุช อินทร์พงษ์นุวัฒน์ 
 
นายไพบูลย์ อิ่มอุดม
นักวิชาการสวนสาธารณะ
 
นายช่างโยธา
 
นางอรัญญา อุดมสวัสดิ์ 
 
นางบุญปลื้ม ลออคุณูปการ

เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายช่างโยธา

 

 

 

   

 นายรถเกษม เพ็ชร์แก้วหนู

 

 
นายช่างโยธา