กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสุทัศน์  อรัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายประกอบ เมทา
น.ส.วรนุช อินทร์พงษ์นุวัฒน์
นางอรัญญา อุดมสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักวิชาการสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางบุญปลื้ม ลออคุณูปการ
 

นายช่างโยธา


 

นายไพบูลย์ อิ่มอุดม
   

นายช่างโยธา

   


 

 

 นายรถเกษม เพ็ชร์แก้วหนู    

 นายช่างโยธา