กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารฯ ประชุมเตรียมการสถานที่ปลุกเสกน้ำศักดิ์สิทธิ็์ฯ                  (8 ก.พ.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลเมืองสระแก้วที่เกี่ยวข้อง เรื่องสระน้ำสระแก้ว - สระขวัญ โดยทางสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นฝ่ายดูแลและจัดสถานที่สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ เป็นสถานที่ปลุกเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ และให้ทำป้ายปิดประกาศเป็นสถานที่ตักน้ำเป็นเขตหวงห้าม และดูแลเรื่องความสะอาดของสระน้ำ ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ