กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ติดตามการขุดลอกคูคลองหลังโรงเรียนสระแก้ว                  (30 เม.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมสิบเอกณัฐฏวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯ นายสุทัศน์ อรัญ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดวัชพืชในคูคลอง เพื่อเปิดทางร่องระบายน้ำ ให้ลองรับน้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น บริเวณหลังโรงเรียนมัธยมสระแก้ว