กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมเพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอย                  (2 เม.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายสารเคมีต่างๆ นั้น ในการเร่งดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเก่าภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้หมดไปตามลักษณะที่ถูกต้อง เป็นการลดปัญหาขยะตกค้างสะสม ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากกลิ่นเหม็นและน้ำชะขยะเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว