สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงสร้างองค์กร
 

 

นางสาวสุภรัชต์ อิทรเทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศรันยา สุกใส
นางเนตรนภา ทรงดาวเรือง นายพนม ฮวดศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ


นายพัฒนศักดิ์ บรรดาตั้ง นายธานี ผลาหาร จ.ส.อ.กรกต วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 

นางระวีวรรณ บุญเจริญ
   
เจ้าพนักงานธุรการ