สำนักปลัดเทศบาล : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานเทศบาล
 

 

นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศรันยา สุกใส
นางเนตรนภา ทรงดาวเรือง นายพนม ฮวดศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ


นายพัฒนศักดิ์ บรรดาตั้ง นายธานี ผลาหาร จ.ส.อ.กรกต วุฒิ
นักทรัพยากรบุคลากรปฏิบัติการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางระวีวรรณ บุญเจริญ
นายประมูล แสงระยับ
 นายพิษณุ สองสี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นักการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


     นายเปลี่ยน ปราณี
     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง