เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ คุณวริศรา เกิดทวี มอบน้ำดื่มจำนวน 500 แพ็คให้ศูนย์พักคอย


(6 ก.ย.64) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค จาก คุณวริศรา เกิดทวี บริษัท เดอะกรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้กับทางเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองสระแก้ว ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่โอกาสนี้