เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กิจกรรม นร.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่นที่ 3


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ว่าด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การทำเสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ แต่งเติมสีสันให้ผ้าขาว โดยนำเสื้อเก่ามาย้อมสี ให้กลายเป็นเสื้อใหม่ ขอขอบคุณทีมวิทยากรอดีตข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็น มิตรภาพที่ 179 ที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในวันนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว