เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) จัดการขยะมูลฝอยฯ


เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยสิบเอกณัฐฏ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว และร่วมจัดนิทรรศการการบริหาจัดการขยะมูลฝอยฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว