เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช


🙏🙏🙏 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 🙏🙏🙏