เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ)


(23 ต.ค. 63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมพิธีฯ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว