เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


จว.สก. เปิดอบรมอาสาสมัคีบริบาลท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง


(19 ต.ค63) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว