เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้ว่าราชการฯ มอบมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ


(19 ต.ค.63) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมตรี ร่วมมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว