เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการค้าร่วมใจสู้โควิด-19


(20 ต.ค.63) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว อสม.เทศบาลเมืองงสระแก้ว ประธานชุมชน พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน ร่วมในงาน
โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าด้านอาหารจังหวัดสระแก้ว ร่วมใจสู้ภัยโควิด - 19 มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว กิจกรรมมอบอาหารเครื่องดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคโควิด - 19 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว