เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


จนท.ทีมมดงาน​ เร่งนำรถ​ดูด​โคลน​ดูด​สิ่งปฏิกูล​ใน​ท่อ​ระบาย​น้ำ


(20 ตค.63) จนท.ชุดเฉพาะกิจ กองข่าง ภายใต้การบริหารงานนำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เร่งนำรถดูดโคลนดูดสิ่งปฏิกูล ขยะ หิน ดิน ทราย ในท่อระบายน้ำ บริเวณภายในหมู่บ้านนิตตาโฮม