เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก. จัดกิจกรรมสอนหลักสูตรการพอกยาสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุ


(11 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งเรียนในหลักสูตรการพอกยาสมุนไพร โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ณ ห้องสระแก้ว-สระขวัญ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว