เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการขยะแลกทองคำเดือน ก.ย.62และกิจกรรม 3R


(12 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อถล.เทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุก 2 เดือน และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีด้วยกิจกรรม 3R โดยได้รับเกียรติจากนางวิราวัณร์ ชัยศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายณัฐพล สวัสดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวชนาพร ไกยสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีตามหลัก 3R ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการถุงพลาสติกแลกทองคำ ได้รับคูปองชิงข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช และสร้อยคอทองคำน้ำหนักครึ่งสลึง จำนวน 5 รางวัล