เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.เวียง จ.เชียงราย


(17 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 และได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ