เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.บ้านเพชร


(8 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์การกีฬาเพื่อสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว