เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.จัดอบรมรณรงค์ควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น


(3 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาชน เข้าร่วมในการอบรมรณรงค์ควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม และสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ศูนย์อนามัยเทศบาลเมืองสระแก้ว หนองนกเขา