เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.ร่วมกับ รพ.สมเด็จยุพราชฯจัดส่งเสริมมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก


(3 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกเทศมนตรี โดยมี เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรก เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองสระแก้ว