เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก. ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชน ทม.สก.


(5 ก.ย.62) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีนางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว นายสุระพงษ์ ธรรมวรางกูร และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 ห้องอินทนิล เทศบาลเมืองสระแก้ว