เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
รายงานทางการเงินโครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฏคม 2553

จำนวน 5391 คน


  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี๒๕๕๗
      วันนี้ (๑๖ ม.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี๒๕๕๗ กิจกรรม"ก...
 
  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2558
       (12 ม.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว (ชั้น3) และในโอกาสนี้ได้ติดตั้งเครื่องหมายตำแหน่...
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
      (วันนี้ 9 ม.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกฯ และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรีย...
 
  ประชุมประจำเดือนมกราคม 58 อสม.เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
      นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุ ญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พร้อม นายณัฐฏวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศลบาลฯ โดยเรื่องที่แจ้งให้ทราบ1. เรื่องสถา...
 
 
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2
 
นายกฯเขียด นำ จนท.ดูดโคลน ชุมชนศูนย์การค้าสระแก้วเ
 
นายกฯเขียดนำ จนท.ดูดโคลนชุมชน5
 
       
       
       
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ