เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
รายงานทางการเงินโครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฏคม 2553

จำนวน 15354 คน


  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
       วันนี้ (19 พ.ค.) นายสมาน นึกถึง รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัตตินำเสนอต่...
 
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี...
  ขยายเพิ่มท่อระบายน้ำทิ้ง
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำ...
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการซ้อมแผนการเคลื่อนย้า...
  นายกฯเขียด มอบอุปกรณ์จราจร ให้กับ สภ.เมืองสระแก้ว
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ...
  งานประเพณีสงกรานต์ "58
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู...
  โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ...
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธย...
 
ถนนเทศบาล 17 ซอย 2
 
นายกฯเขียด นำ จนท.ดูดโคลน ชุมชนศูนย์การค้าสระแก้วเ
 
นายกฯเขียดนำ จนท.ดูดโคลนชุมชน5
 
       
       
       
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ